Bonaventura Scandza representerer i dag en rekke sterke merkevarer som spenner fra store globale produsenter til nasjonale nisjeaktører.