Personlig pleie

Bonaventura Scandza ble bygget på erfaringen vi har fra personlig pleie kategoriene i det norske markedet.

  • Personlig pleie er en kategori som er preget av sterk salgsfokus, stor konkurranse, høy innovasjonstakt, krevende kampanjemekanismer og høye mediainvesteringer.
  • I tillegg er dette høyinvolveringskategorier og mye av salget er drevet av impuls. Lokal forbrukerkunnskap er derfor helt essensielt om man skal lykkes i disse kategoriene.
  • Vi i Bonaventura Scandza kjenner de norske kvinnene og deres behov – samtidig som vi har sterke relasjoner til handelen og inngående kjennskap til kampanje- og mediamulighetene i vårt marked.